NEVŞEHİR 300 YATAKLI DEVLET HASTANESİ

Nevşehir şehir merkezinde inşa edilen Nevşehir Devlet Hastanesi, 300 yatak kapasiteli, tam teşekküllü bir sağlık merkezidir. Hastane içerisinde; yatak blokları, poliklinik bloğu, acil servis, ameliyathaneler ve yoğun bakım birimi, anjiyografi ünitesi, enfeksiyon hastalıkları servisi, yanık tedavi ünitesi, hemodiyaliz ünitesi, fizik tedavi ve rehabilitasyon ünitesi, medikal görüntüleme ve radyoloji merkezi, laboratuarlar, merkezi sterilizasyon ünitesi, konferans salonu, idari birimler ve mutfak, çamaşırhane gibi teknik birimler bulunmaktadır.

Yeri: Nevşehir
İşveren: Toplu Konut İdaresi
İnşaat Alanı: 46.800m²
Sözleşme Tarihi: 26.09.2008
Teslim Tarihi: 01.06.2010