ENTEGRE YÖNETİM SİSTEMLERİ

İnşaat sektöründe vizyon sahibi bir kuruluş olan Gürbüz İnşaat, ele aldığı tüm projeler ve sunduğu tüm hizmetler çerçevesinde, kalite, güven ve güvenliği en ön planda tutmaktadır. Bu ilkesi ISO 9001:2008, ISO 18001:2008, ISO 14001:2004 sertifikaları ile belgelenen firmamız, çalışmalarının her aşamasında entegre yönetim sistemi politikalarını uygulamaktadır.

KALİTE POLİTİKAMIZ

Gürbüz İnşaat sunduğu her türlü ürün, hizmet ve imalat proseslerinde kalite sürekliliğine birinci derecede önem vermektedir. Firmamızın kalite yönetim sistemi, her türlü faaliyetimizin insan ve müşteri memnuniyeti odaklı, ileri teknoloji ile uyumlu, yasal mevzuat ve hükümlere uygun olmasını garantilemektedir.

ÇEVRE POLİTİKAMIZ

Kuruluşumuz; Ürün ve hizmet gerçekleştirme proses ve faaliyetlerinin tüm aşamalarını çevresel açıdan sürdürülebilir bir gelişme içinde gerçekleştirmeyi temel ilke olarak hedeflemiştir. ISO 14001:2004 belgesine sahip olan Gürbüz İnşaat'ın tüm faaliyetleri çevre ile ilgili yönetmeliklere uygundur. Bu doğrultuda ele alınan her projede çevreye olan etkileri tespit edilmekte, varsa olumsuz etkiler önlenmektedir. Çalışmalarımızda tüm atıklar kontrol altında tutulmakta ve enerji kaynaklarının tasarrufu maksimize edilmektedir.

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ POLİTİKAMIZ

ISO 180001:2008 belgesine sahip olan kuruluşumuz, iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili uygulamaları harfiyen takip etmektedir. Bu doğrultuda, ilgili faaliyetler sürekli gözden geçirilmekte ve denetlenmektedir. Ürün ve hizmet proseslerinden kaynaklanabilecek tehlike ve risklerin minimize edilmesi, kaza ve hastalıkların önlenmesi amacıyla gerekli kaynaklar sürekli olarak tahsis edilmektedir. Ayrıca tüm personelimizin iş sağlığı ve güvenliği konusunda eğitimleri gerçekleştirilmekte ve bu sayede, onların sağlıklı ve çevreye duyarlı birer fert olmaları hedeflenmektedir.

ISO 14001:2004 Akreditasyon TS 18001:2008 ISO 9001:2008